Управление

Бъдещите собственици, избрали да инвестират в комплекса, ще имат възможност да се възползват от услугата по отдаван под наем и управление на техния имот.

 

Услугата е насочена към собственици които:

– Притежават няколко имота и предпочитат да имат по-малко ангажименти, свързани с дейностите при отдаването им под наем и тяхното обслужване;

– Когато собственикът е в чужбина и няма на кого да повери имота или имотите си.

– Всеки които е възпрепятстван да обслужва имота си по един или друг начин.

 

В случай на дългосрочно отдаване цената на услугата е 50 % от един месечен наем еднократно.

 

Ако желаете ние да се занимаваме и със следене за сметки и техническо състояние, приемане и предаване на жилището, таксата е 15 % от договорената наемна цена – ежемесечно.

 

В случай, че решите да отдават имотът си на платформи за краткосрочно наемане /booking.com, Airbnb.com…/, то ние ще поемем отговорността по приемане и предаване на обектът, следене на техническото състоения на имота и покриване на битовите сметки. В края на всеки месец собственикът ще получава прихода си за съответният период. Стойността на тази услуга ще бъде 15% от дохода за съответния период.

 

 

 

bellavita_mangment