Изберете сиАпартамент
Комплекс Bella Vita
Изберете си етаж
Продаден
Ап.№
Сграда
Стаи
Площ
Цена
Етаж
Статус
214-1
TERRA
2
33.80 m2
0 €
1
Продаден
215-1
TERRA
2
65.70 m2
0 €
1
Продаден
216-1
TERRA
2
58.41 m2
0 €
1
Продаден
217-1
TERRA
3
76.63 m2
0 €
1
Продаден
228
TERRA
3
76.63 m2
0 €
1
Продаден
229
TERRA
2
58.73 m2
0 €
1
Продаден
231
TERRA
3
76.14 m2
0 €
1
Продаден
230
TERRA
1
30.38 m2
0 €
1
Продаден
337
SOLE
2
126.33 m2
147200 €
4
Свободен
336
SOLE
3
144.24 m2
0 €
4
Продаден
335
SOLE
3
91.72 m2
0 €
3
Продаден
334
SOLE
1
35.58 m2
0 €
3
Продаден
333
SOLE
2
62.60 m2
0 €
3
Продаден
332
SOLE
3
84.41 m2
0 €
3
Продаден
331
SOLE
3
91.72 m2
0 €
2
Продаден
330
SOLE
1
35.58 m2
0 €
2
Продаден
329
SOLE
2
62.60 m2
0 €
2
Продаден
328
SOLE
3
84.41 m2
0 €
2
Продаден
327
SOLE
3
144.24 m2
180000 €
4
Свободен
326
SOLE
2
117.94 m2
0 €
4
Продаден
325
SOLE
3
84.41 m2
0 €
3
Продаден
324
SOLE
2
62.60 m2
0 €
3
Продаден
323
SOLE
2
70.44 m2
0 €
3
Продаден
322
SOLE
2
48.04 m2
0 €
3
Продаден
321
SOLE
3
84.41 m2
0 €
2
Продаден
320
SOLE
2
62.60 m2
0 €
2
Продаден
319
SOLE
2
70.44 m2
0 €
2
Продаден
318
SOLE
2
48.04 m2
0 €
2
Продаден
317
TERRA
2
128.91 m2
155000 €
5
Продаден
316
TERRA
3
147.07 m2
0 €
5
Продаден
315
TERRA
3
92.11 m2
0 €
4
Продаден
314
TERRA
1
35.73 m2
0 €
4
Продаден
313
TERRA
2
63.88 m2
0 €
4
Продаден
312
TERRA
3
86.14 m2
0 €
4
Продаден
311
TERRA
3
93.60 m2
0 €
3
Продаден
310
TERRA
1
36.30 m2
0 €
3
Продаден
309
TERRA
2
63.12 m2
0 €
3
Продаден
308
TERRA
3
86.14 m2
0 €
3
Продаден
307
TERRA
3
92.24 m2
0 €
2
Продаден
306
TERRA
1
36.30 m2
0 €
2
Продаден
305
TERRA
2
63.12 m2
0 €
2
Продаден
304
TERRA
3
86.14 m2
0 €
2
Продаден
303
TERRA
3
76.26 m2
0 €
1
Продаден
302
TERRA
1
30.86 m2
0 €
1
Продаден
301
TERRA
2
58.74 m2
0 €
1
Продаден
300
TERRA
3
76.56 m2
0 €
1
Продаден
299
TERRA
3
145.86 m2
0 €
5
Продаден
298
TERRA
2
119.41 m2
0 €
5
Продаден
176
AQUA
3
145.14 m2
0 €
5
Продаден
297
TERRA
3
84.88 m2
0 €
4
Продаден
296
TERRA
2
63.88 m2
0 €
4
Продаден
295
TERRA
2
71.02 m2
0 €
4
Продаден
294
TERRA
2
49.03 m2
0 €
4
Продаден
293
TERRA
3
86.14 m2
0 €
3
Продаден
292
TERRA
2
63.88 m2
0 €
3
Продаден
291
TERRA
2
71.88 m2
0 €
3
Продаден
290
TERRA
2
49.03 m2
0 €
3
Продаден
289
TERRA
3
84.88 m2
0 €
2
Продаден
288
TERRA
2
63.88 m2
0 €
2
Продаден
287
TERRA
2
71.88 m2
0 €
2
Продаден
286
TERRA
2
49.03 m2
0 €
2
Продаден
285
TERRA
3
76.56 m2
0 €
1
Продаден
284
TERRA
2
58.35 m2
0 €
1
Продаден
283
TERRA
2
65.64 m2
0 €
1
Продаден
282
TERRA
2
34.30 m2
0 €
1
Продаден
281
TERRA
2
126.98 m2
0 €
5
Продаден
280
TERRA
3
147.07 m2
0 €
5
Продаден
279
TERRA
3
90.73 m2
0 €
4
Продаден
278
TERRA
1
35.19 m2
0 €
4
Продаден
277
TERRA
2
61.92 m2
0 €
4
Продаден
276
TERRA
3
84.96 m2
0 €
4
Продаден
275
TERRA
3
92.32 m2
0 €
3
Продаден
274
TERRA
1
35.19 m2
0 €
3
Продаден
273
TERRA
2
63.18 m2
0 €
3
Продаден
272
TERRA
3
84.96 m2
0 €
3
Продаден
271
TERRA
3
92.32 m2
0 €
2
Продаден
270
TERRA
1
35.90 m2
0 €
2
Продаден
269
TERRA
2
63.18 m2
0 €
2
Продаден
268
TERRA
3
84.96 m2
0 €
2
Продаден
267
TERRA
3
76.14 m2
0 €
1
Продаден
266
TERRA
1
30.38 m2
0 €
1
Продаден
265
TERRA
2
58.72 m2
0 €
1
Продаден
264
TERRA
3
76.63 m2
0 €
1
Продаден
263
TERRA
3
144.97 m2
0 €
5
Продаден
262
TERRA
2
118.25 m2
0 €
5
Продаден
261
TERRA
3
84.96 m2
0 €
4
Продаден
260
TERRA
2
61.92 m2
0 €
4
Продаден
259
TERRA
2
71.09 m2
0 €
4
Продаден
258
TERRA
2
47.52 m2
0 €
4
Продаден
257
TERRA
3
83.49 m2
0 €
3
Продаден
256
TERRA
2
61.92 m2
0 €
3
Продаден
255
TERRA
2
69.68 m2
0 €
3
Продаден
254
TERRA
2
47.52 m2
0 €
3
Продаден
253
TERRA
3
84.96 m2
0 €
2
Продаден
252
TERRA
2
61.92 m2
0 €
2
Продаден
251
TERRA
2
71.09 m2
0 €
2
Продаден
250
TERRA
2
47.52 m2
0 €
2
Продаден
249
TERRA
3
76.63 m2
0 €
1
Продаден
248
TERRA
2
58.41 m2
0 €
1
Продаден
247
TERRA
2
65.70 m2
0 €
1
Продаден
246
TERRA
2
33.80 m2
0 €
1
Продаден
245
TERRA
2
126.75 m2
0 €
5
Продаден
244
TERRA
3
144.70 m2
0 €
5
Продаден
243
TERRA
3
92.03 m2
0 €
4
Продаден
242
TERRA
1
35.69 m2
0 €
4
Продаден
241
TERRA
2
62.81 m2
0 €
4
Продаден
240
TERRA
3
84.69 m2
0 €
4
Продаден
239
TERRA
3
127.72 m2
0 €
3
Продаден
238
TERRA
1
35.69 m2
0 €
3
Продаден
237
TERRA
2
62.81 m2
0 €
3
Продаден
236
TERRA
3
84.69 m2
0 €
3
Продаден
235
TERRA
3
92.03 m2
0 €
2
Продаден
234
TERRA
1
35.69 m2
0 €
2
Продаден
233
TERRA
2
62.81 m2
0 €
2
Продаден
232
TERRA
3
84.69 m2
0 €
2
Продаден
227
TERRA
3
144.70 m2
0 €
5
Продаден
226
TERRA
2
119.36 m2
0 €
5
Продаден
225
TERRA
3
84.69 m2
0 €
4
Продаден
224
TERRA
2
62.81 m2
0 €
4
Продаден
223
TERRA
2
72.52 m2
0 €
4
Продаден
222
TERRA
2
48.21 m2
0 €
4
Продаден
221
TERRA
3
84.69 m2
0 €
3
Продаден
220
TERRA
2
62.81 m2
0 €
3
Продаден
219
TERRA
2
70.67 m2
0 €
3
Продаден
218
TERRA
2
48.21 m2
0 €
3
Продаден
217
TERRA
3
84.69 m2
0 €
2
Продаден
216
TERRA
2
62.81 m2
0 €
2
Продаден
215
TERRA
2
72.52 m2
0 €
2
Продаден
214
TERRA
2
48.21 m2
0 €
2
Продаден
213
AQUA
2
127.13 m2
0 €
5
Продаден
211
AQUA
3
92.31 m2
0 €
4
Продаден
210
AQUA
1
35.80 m2
0 €
4
Продаден
209
AQUA
2
63.00 m2
0 €
4
Продаден
208
AQUA
3
84.94 m2
0 €
4
Продаден
207
AQUA
3
92.31 m2
0 €
3
Продаден
206
AQUA
1
35.80 m2
0 €
3
Продаден
205
AQUA
2
63.00 m2
0 €
3
Продаден
204
AQUA
3
84.94 m2
0 €
3
Продаден
203
AQUA
3
92.31 m2
0 €
2
Продаден
202
AQUA
1
35.80 m2
0 €
2
Продаден
201
AQUA
2
63.00 m2
0 €
2
Продаден
200
AQUA
3
84.94 m2
0 €
2
Продаден
199
AQUA
3
76.47 m2
0 €
1
Продаден
198
AQUA
1
30.43 m2
0 €
1
Продаден
197
AQUA
2
58.83 m2
0 €
1
Продаден
196
AQUA
3
76.77 m2
0 €
1
Продаден
195
AQUA
3
145.14 m2
0 €
5
Продаден
194
AQUA
2
118.69 m2
0 €
5
Продаден
193
AQUA
3
84.94 m2
0 €
4
Продаден
192
AQUA
2
63.00 m2
0 €
4
Продаден
191
AQUA
2
70.88 m2
0 €
4
Продаден
190
AQUA
2
48.35 m2
0 €
4
Продаден
189
AQUA
3
84.94 m2
0 €
3
Продаден
188
AQUA
2
63.00 m2
0 €
3
Продаден
187
AQUA
2
70.88 m2
175000 €
3
Свободен
186
AQUA
2
48.35 m2
0 €
3
Продаден
185
AQUA
3
84.94 m2
0 €
2
Продаден
184
AQUA
2
63.00 m2
0 €
2
Продаден
183
AQUA
2
70.88 m2
0 €
2
Продаден
182
AQUA
2
48.35 m2
0 €
2
Продаден
181
AQUA
3
76.77 m2
0 €
1
Продаден
180
AQUA
2
58.51 m2
0 €
1
Продаден
179
AQUA
2
65.82 m2
0 €
1
Продаден
178
AQUA
2
33.80 m2
0 €
1
Продаден
177
AQUA
2
127.13 m2
0 €
5
Продаден
212
AQUA
3
145.14 m2
0 €
5
Продаден
175
AQUA
3
92.31 m2
0 €
4
Продаден
174
AQUA
1
35.80 m2
55000 €
4
Свободен
173
AQUA
2
63.00 m2
0 €
4
Продаден
172
AQUA
3
84.94 m2
0 €
4
Продаден
171
AQUA
3
93.93 m2
0 €
3
Продаден
170
AQUA
1
35.80 m2
0 €
3
Продаден
169
AQUA
2
63.00 m2
0 €
3
Продаден
168
AQUA
3
84.94 m2
0 €
3
Продаден
167
AQUA
3
93.93 m2
0 €
2
Продаден
166
AQUA
1
35.80 m2
0 €
2
Продаден
165
AQUA
2
63.00 m2
0 €
2
Продаден
164
AQUA
3
84.94 m2
0 €
2
Продаден
163
AQUA
3
76.47 m2
0 €
1
Продаден
162
AQUA
1
30.43 m2
0 €
1
Продаден
161
AQUA
2
58.83 m2
0 €
1
Продаден
160
AQUA
3
76.77 m2
0 €
1
Продаден
159
AQUA
3
145.14 m2
0 €
5
Продаден
158
AQUA
2
118.69 m2
0 €
5
Продаден
157
AQUA
3
84.94 m2
0 €
4
Продаден
156
AQUA
2
63.00 m2
0 €
4
Продаден
155
AQUA
2
70.88 m2
0 €
4
Продаден
154
AQUA
2
48.35 m2
0 €
4
Продаден
153
AQUA
3
84.94 m2
0 €
3
Продаден
152
AQUA
2
63.00 m2
0 €
3
Продаден
151
AQUA
2
70.88 m2
0 €
3
Продаден
150
AQUA
2
48.35 m2
0 €
3
Продаден
149
AQUA
3
84.94 m2
0 €
2
Продаден
148
AQUA
2
63.00 m2
0 €
2
Продаден
147
AQUA
2
70.88 m2
0 €
2
Продаден
146
AQUA
2
48.35 m2
0 €
2
Продаден
145
AQUA
3
76.77 m2
0 €
1
Продаден
144
AQUA
2
58.51 m2
0 €
1
Продаден
143
AQUA
2
65.82 m2
0 €
1
Продаден
142
AQUA
2
33.80 m2
0 €
1
Продаден
141
AQUA
2
126.93 m2
147200 €
5
Свободен
140
AQUA
3
144.91 m2
0 €
5
Продаден
139
AQUA
3
92.16 m2
0 €
4
Продаден
138
AQUA
1
35.74 m2
0 €
4
Продаден
137
AQUA
2
62.90 m2
0 €
4
Продаден
136
AQUA
3
84.81 m2
0 €
4
Продаден
135
AQUA
3
92.16 m2
0 €
3
Продаден
134
AQUA
1
35.74 m2
0 €
3
Продаден
133
AQUA
2
62.90 m2
0 €
3
Продаден
132
AQUA
3
84.81 m2
0 €
3
Продаден
131
AQUA
3
92.16 m2
0 €
2
Продаден
130
AQUA
1
35.74 m2
0 €
2
Продаден
129
AQUA
2
62.90 m2
0 €
2
Продаден
128
AQUA
3
84.81 m2
0 €
2
Продаден
127
AQUA
3
76.35 m2
0 €
1
Продаден
126
AQUA
1
30.38 m2
0 €
1
Продаден
125
AQUA
2
58.74 m2
0 €
1
Продаден
124
AQUA
3
76.65 m2
0 €
1
Продаден
123
AQUA
3
144.91 m2
252900 €
5
Свободен
122
AQUA
2
118.50 m2
136000 €
5
Продаден
121
AQUA
3
84.81 m2
0 €
4
Продаден
120
AQUA
2
62.90 m2
0 €
4
Продаден
119
AQUA
2
70.77 m2
0 €
4
Продаден
118
AQUA
2
48.27 m2
0 €
4
Продаден
117
AQUA
3
84.81 m2
0 €
3
Продаден
116
AQUA
2
62.90 m2
0 €
3
Продаден
115
AQUA
2
70.77 m2
0 €
3
Продаден
114
AQUA
2
48.27 m2
0 €
3
Продаден
113
AQUA
3
84.81 m2
0 €
2
Продаден
112
AQUA
2
62.90 m2
0 €
2
Продаден
111
AQUA
2
70.77 m2
0 €
2
Продаден
110
AQUA
2
48.27 m2
0 €
2
Продаден
109
AQUA
3
76.65 m2
0 €
1
Продаден
108
AQUA
2
58.41 m2
0 €
1
Продаден
107
AQUA
2
65.71 m2
0 €
1
Продаден
106
AQUA
2
37.13 m2
0 €
1
Продаден
105
VITA
3
145.57 m2
0 €
5
Продаден
104
VITA
2
119.05 m2
0 €
5
Продаден
103
VITA
3
85.20 m2
0 €
4
Продаден
102
VITA
2
63.19 m2
0 €
4
Продаден
101
VITA
2
71.10 m2
0 €
4
Продаден
100
VITA
2
48.50 m2
0 €
4
Продаден
98
VITA
2
63.19 m2
0 €
3
Продаден
97
VITA
2
71.10 m2
0 €
3
Продаден
96
VITA
2
48.50 m2
0 €
3
Продаден
95
VITA
3
85.20 m2
0 €
2
Продаден
94
VITA
2
63.19 m2
0 €
2
Продаден
93
VITA
2
71.10 m2
0 €
2
Продаден
92
VITA
2
48.50 m2
0 €
2
Продаден
91
VITA
3
77.00 m2
0 €
1
Продаден
90
VITA
2
58.96 m2
0 €
1
Продаден
36
VITA
3
77.00 m2
0 €
1
Продаден
89
VITA
1
49.29 m2
0 €
1
Продаден
88
VITA
2
45.63 m2
0 €
1
Продаден
87
VITA
2
127.52 m2
152200 €
5
Свободен
86
VITA
3
145.58 m2
0 €
5
Продаден
85
VITA
3
92.58 m2
0 €
4
Продаден
84
VITA
1
35.91 m2
0 €
4
Продаден
83
VITA
2
63.19 m2
0 €
4
Продаден
82
VITA
3
85.20 m2
0 €
4
Продаден
81
VITA
3
128.49 m2
0 €
3
Продаден
80
VITA
1
35.91 m2
0 €
3
Продаден
79
VITA
2
63.19 m2
0 €
3
Продаден
78
VITA
3
85.20 m2
0 €
3
Продаден
77
VITA
3
92.58 m2
0 €
2
Продаден
76
VITA
1
35.91 m2
0 €
2
Продаден
41
VITA
1
35.91 m2
0 €
2
Продаден
75
VITA
2
63.19 m2
0 €
2
Продаден
74
VITA
3
85.20 m2
0 €
2
Продаден
73
VITA
3
100.32 m2
0 €
1
Продаден
72
VITA
2
59.01 m2
0 €
1
Продаден
70
VITA
3
145.57 m2
0 €
5
Продаден
69
VITA
2
119.00 m2
0 €
5
Продаден
68
VITA
3
85.20 m2
0 €
4
Продаден
67
VITA
2
63.19 m2
0 €
4
Продаден
66
VITA
2
71.10 m2
0 €
4
Продаден
65
VITA
2
48.50 m2
0 €
4
Продаден
64
VITA
3
85.20 m2
0 €
3
Продаден
63
VITA
2
63.19 m2
0 €
3
Продаден
62
VITA
2
71.10 m2
0 €
3
Продаден
61
VITA
2
48.50 m2
0 €
3
Продаден
60
VITA
3
85.20 m2
0 €
2
Продаден
59
VITA
2
63.19 m2
0 €
2
Продаден
58
VITA
2
71.10 m2
0 €
2
Продаден
57
VITA
2
48.50 m2
0 €
2
Продаден
56
VITA
3
77 m2
0 €
1
Продаден
55
VITA
2
58.96 m2
0 €
1
Продаден
54
VITA
1
49.29 m2
0 €
1
Продаден
53
VITA
2
45.63 m2
0 €
1
Продаден
52
VITA
2
127.51 m2
152200 €
5
Свободен
51
VITA
3
145.57 m2
0 €
5
Продаден
50
VITA
3
92.58 m2
0 €
4
Продаден
49
VITA
1
35.91 m2
0 €
4
Продаден
48
VITA
2
63.19 m2
0 €
4
Продаден
47
VITA
3
85.20 m2
0 €
4
Продаден
46
VITA
3
92.58 m2
0 €
3
Продаден
44
VITA
2
63.19 m2
0 €
3
Продаден
43
VITA
3
85.20 m2
0 €
3
Продаден
42
VITA
3
92.58 m2
0 €
2
Продаден
45
VITA
1
35.91 m2
0 €
3
Продаден
40
VITA
2
63.19 m2
0 €
2
Продаден
39
VITA
3
85.20 m2
0 €
2
Продаден
38
VITA
3
100.32 m2
0 €
1
Продаден
37
VITA
2
59.01 m2
0 €
1
Продаден
71
VITA
3
77.00 m2
145000 €
1
Свободен
35
VITA
3
145.58 m2
0 €
5
Продаден
34
VITA
2
119.05 m2
0 €
5
Продаден
33
VITA
3
85.20 m2
0 €
4
Продаден
32
VITA
2
63.19 m2
0 €
4
Продаден
31
VITA
2
71.10 m2
0 €
4
Продаден
30
VITA
2
48.50 m2
0 €
4
Продаден
29
VITA
3
85.20 m2
0 €
3
Продаден
28
VITA
2
63.19 m2
0 €
3
Продаден
27
VITA
2
71.10 m2
0 €
3
Продаден
26
VITA
2
48.50 m2
0 €
3
Продаден
25
VITA
3
85.20 m2
0 €
2
Продаден
24
VITA
2
63.19 m2
0 €
2
Продаден
23
VITA
2
71.10 m2
0 €
2
Продаден
22
VITA
2
48.50 m2
0 €
2
Продаден
21
VITA
3
77 m2
0 €
1
Продаден
20
VITA
2
58.96 m2
0 €
1
Продаден
19
VITA
1
49.29 m2
0 €
1
Продаден
18
VITA
2
45.63 m2
0 €
1
Продаден
17
VITA
2
127.52 m2
152200 €
5
Свободен
16
VITA
3
145.57 m2
0 €
5
Продаден
15
VITA
3
92.58 m2
0 €
4
Продаден
14
VITA
1
35.91 m2
0 €
4
Продаден
13
VITA
2
63.19 m2
0 €
4
Продаден
12
VITA
3
85.20 m2
0 €
4
Продаден
11
VITA
3
92.58 m2
0 €
3
Продаден
10
VITA
1
35.91 m2
0 €
3
Продаден
9
VITA
2
63.19 m2
0 €
3
Продаден
8
VITA
3
85.20 m2
0 €
3
Продаден
7
VITA
3
92.58 m2
0 €
2
Продаден
6
VITA
1
35.91 m2
0 €
2
Продаден
5
VITA
2
63.19 m2
0 €
2
Продаден
4
VITA
3
85.20 m2
0 €
2
Продаден
3
VITA
3
100.32 m2
0 €
1
Продаден
1
VITA
3
77.00 m2
0 €
1
Продаден
2
VITA
2
59.01 m2
0 €
1
Продаден
  Няма намерени апартаменти!

  Вашият дом на Морето

  вече и с АКТ 16

  Близо до морето
  Чист и зелен район
  Достъпност
  Сигурност
  Двор за лично ползване
  Морска панорама
  Паркова и детска зона

  Инвеститор

  Главен проектант и визионер на обекта е арх. Стоян Петков. През 2014 година завършва висшето си образование като магистър по специалност „Архитектура“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Към днешна дата е Главен архитект на Община Аксаково.

  Влага цялата си енергия и градоустройствен опит в реализацията на една концепция за съвременен начин на живот за млади семейства в затворен жилищен комплекс близо до морето. Апартаментите в Bella Vita Residence са в категорията невисоко строителство, като визията и идеята е да се осигурят спокойна и природосъобразна среда за живеене. С проекта си арх. Петков успешно превръща урбанизираната територия в един чист и приветлив комплекс от ново поколение. Връщайки се от работа, хората имат възможност да паркират колите си в рамките на комплекса, където могат да прекарат пълноценно свободното си време в паркова среда пред дома си.

  Стъпвайки на младежката си дързост и съчетавайки я с богатия си опит, арх. Петков постига една хармония между града, парка и близостта на морето.

   

  Bella Vita Residence

  Вашият Дом на Mорето

  е обект на строително-инвестиционна компания “Експрес Гаранцион” ООД гр. Варна,
  с 30 годишен опит и доказано отлично качество в строителството.

   

   

  Фирмата е член на Камарата на строителите в България и притежава лиценз за строителство на всички категории строежи.

  Стартира дейността си в град Шумен през далечната 1990 година.

  „Експрес Гаранцион“ ООД е изградила много обекти от различен тип – обществени, жилищни, търговски, инфраструктурни, спортни и промишлени.

  Сред по-мащабните от тях са аквапарковете в курортите Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена; хотелите АКВА в градовете Варна и Бургас, които са построени, обзаведени и оборудвани изцяло от фирмата. Гордост на „Експрес Гаранцион“ ООД е ваканционният еко комплекс от затворен тип Topola Skies, разположен в едно от най-красивите кътчета на Северното Българско Черноморие.

  „Експрес Гаранцион“ ООД реконструира басейните към плувен комплекс „Приморски” и построи закрития обществен басейн „Делфини” във Варна, изгради ново модерно депо за твърди отпадъци в Шумен. Дело на фирмата е и съвременният търговско-административен център AQUA CENTER, в който се помещават и офисите на фирмите Акватек ЕООД и Експрес Гаранцион ООД .

  Днес „Експрес Гаранцион“ ООД е предпочитан от инвеститорите партньор заради възможността да изпълни до ключ сгради и проекти с различно предназначение и параметри. Капацитетът на фирмата позволява изграждането на големи туристически и обществени обекти, търговски центрове, мултифункционални спортни комплекси, значими инфраструктурни проекти и други.

  „Експрес Гаранцион“ ООД има внедрена и сертифицирана система в съответствие със стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Високото ниво на професионализъм, организираност и контрол определя основното предимство на „Експрес Гаранцион“ ООД – качествено строителство в кратки срокове.

  Други фирми на инвеститора:

  Комплекс BELLA VITA е с АКТ16

  ДОГОВОРА за поддръжка и вътрешен ред можете да изтеглите от ТУК

   

   

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРИТЕ:

  ИНДЕКСАЦИЯТА, КОЯТО КЛИНЕТИТЕ ДЪЛЖАТ СЪГЛАСНО ПОДПИСАНИТЕ ДОГОВОРИ ЩЕ БЪДЕ 6% ОТ НЕПЛАТЕНАТА СУМА

   

  При възникнали въпроси и нужда от допълнителна информация може да се свържете с търговския ни отдел на следните телефони: 0888399955; 0888973263; 0889486505

   

  BELLA VITA RESIDENCE

  Начало на строителство – 01.12.2021.

  !!!КОМПЛЕКСЪТ Е НА 100% ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕН ОТ БАНКА!!!

  – Жилищен комплекс от затворен тип, разположен на 7 км. от центъра на гр. Варна, между кв. Виница и красивия курортен комплекс “Св. Св. Константин и Елена”.

  – Районът се отличава с чист въздух, тиха и спокойна атмосфера и изключително бърза и лесна достъпност до центъра на града /само на 10 минути с автомобил/.

  – Обектът е ситуиран така, че на самия му вход има спирка на градския транспорт.

  – Bella Vita Residence – Апартаменти на морето, ще бъде изграден върху терен от 18 098 кв.м, на който са разположени 4 жилищни сгради, всяка от които на 5 етажа и прекрасно озеленен парк с площ от 2 400 кв.м.

  – В комплекса ще имате възможност да избирате между 272 апартамента – студиа, двустайни и тристайни, с площ от 33 до 85 / 135/ кв.м. Всички жилища, разположени на първия етаж ще има прилежащи самостоятелни дворове, а тези на последните ще разполагат с прекрасни панорамни тераси. Ситуирането на сградите в проекта гарантира прекрасна морска панорама от апартаментите разположени на трети, четвърти и пети жилищен етаж.

  – За да осигурим комфорта на живеещите в комплекса са предвидени 230 открити и 105 закрити паркоместа, голяма паркова зона с детски площадки, детска градина, занималня, магазин за хранителни стоки, аптека, фризьорски салон и др.

  – Жилищата се издават на шпакловка, с монтирани ключове и контакти, изградена климатична инсталации и блиндирани входни врати. За изграждането на комплекса са предвидени материали от висок клас, съобразени с последните технологични тенденции.

  – В комплекс Bella Vita Residence ще бъде осигурен професионален сграден мениджмънт. Услугата включва: портиерска служба /жива охрана/ и видео наблюдение, текуща техническа поддръжка на общите части, ежедневно почистване, сезонно озеленяване, осигуряване на техническа изправност на системите и инсталациите и др.

  Здраве, Хармония и Защита – Водата в комплекса ще е филтрирана до 100 микрона по италианска технология на ЕУРОАКУЕ * Постоянно витализиране на водата с швейцарската технология Аква KАТ * Живот без електросмог с технологията на Рейгард

  – Отстъпка от 7% при закупуване на климатици GREE & Mitsubishi от Деймос Корект OOД с 36 месечна гаранция!

  – Договореност от страна на банка ДСК за предоставяне на възможност за кредитиране /потребителско и ипотечно/ на много преференциални условия и ВНИМАНИЕ – още на етап подписване на предварителен договор!!!

  Подходящ проект за инвестиции;

  Актуални снимки и информация може да получите и тук: https://www.facebook.com/BellaVitaVarna

   

  Направи запитване

  Попълнете формата и ние ще се свържем с Вас.